Känner du dina kunder tillräckligt väl? 

Vet du vad de söker efter på din webbplats eller vet du deras tidigare kontakter med kundtjänst – och vad de säger om ditt företag i sociala medier? Kan du ge kunden relevanta och personliga erbjudanden i alla dina olika marknadsföringskanaler?

 

Att använda Analytics

Att leverera rätt erbjudande vid rätt tid, i rätt kanal – gör hela skillnaden för att tillfredsställa din slutkund. Det som krävs är att du samlar in och analyserar kunddata och automatiserar en del processer som du tidigare gjorde manuellt. Med SAS lösningar blir det möjligt att automatisera dessa processer så du slipper manuellt tidskrävande arbete.

 

Nya utmaningar för marknadsförare

Ett mer analytiskt förhållningssätt till marknadsföring kommer göra dig mer effektiv som marknadsförare. Men det kräver nya metoder och verktyg. Med SAS kan du börja enkelt med specialiserade lösningar för just ditt behov. Om behov uppstår längre fram kan du utveckla lösningarna och bygga på med mer avancerad och prediktiv analys.

Integrated Marketing Management

 • Relevant, personlig och lönsam marknadsföring
 • Intelligenta lösningar med hjälp av SAS® Analytics
 • Börja enkelt i liten skala – och bli mer avancerad längre fram
 • Förebygg kundavhopp

  Behåll dina kunder - och öka samtidigt dina intäkter på dem.  

 • Marknadsföring på nätet

  Förstå dina kunders beteende och reagera på deras efterfrågan – i realtid.

 • Sociala medier

  Vad säger kunderna om din verksamhet på nätet?